BREEDER OF ROTTWEILER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....Puppies born January 13 .... Valpar födda 13 januari ....