BREEDER OF ROTTWEILER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - -Puppies expected week 48 - - - - - - - - - Valpar väntas vecka 48 - - - - - - - - -