BREEDER OF ROTTWEILER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - Puppies expected week 41 - - - - - Valpar väntas vecka 41 - - - - -